Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal
2012-08-31 11:36:47

REPREZENTARE
VIZUALA SUGESTIVA
(SCHEMATICA)
A PROPUNERILOR

 

COMUNA GEACA- PRIMĂRIA
(denumirea administrației publice locale)
Data anunțului: 07.08.2012

 

CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
PLAN URBANISTIC ZONAL

 

Inițiator: ACV SOLAR ENERGY SOLAR DEJ


Elaborator: S.C. T Et T CREATOR S.R.L. CLUJ NAPOCA

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAȚII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul PRIMĂRIEI COM. GEACA, SERVICIUL URBANISM, STR. PRINCIPALĂ NR. 183 , COMUNA GEACA , JUD. CLUJ în perioada 07.08.2012- 05.09.2012 între orele: 8,30 - 15,30.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA

 

INFORMARE, CONSULTARE, DEZBATERE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ FAZA P.U.Z.- CONSTRUIRE ȘI RACORDARE LA REȚEA PARC FOTOVOLTAIC GEACA 3MW
..................................................................................................
..................................................................................................

(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

 

Raspunsul la observațiile transmise va fi sediul primăriei Geaca- afișare
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:
SALAJANU CLAUDIU-resp. urbanism Primăria Geaca
VALENTINA TURCU- architect, proiectant PUZ
adresa GEACA, str.Principală, nr.183, com. Geaca, jud. Cluj, telefon 0264287501.

Înapoi